Personuppgiftspolicy

Varalövs Tunnfabrik AB:s Personuppgiftspolicy

 

Varalövs Tunnfabrik AB värnar om din personliga integritet. Vi vill ge dig en säker och trevlig köpupplevelse när du handlar av oss online.

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) gäller mellan dig och Varalövs Tunnfabrik AB  org. nr 559024-8976, för alla uppgifter som samlas in via www.tunnor.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Varalövs Tunnfabrik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att godkänna Policyn i samband med köp, registrering eller lämnande av uppgifter på Webbplatsen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Policyn noga innan du genomför en beställning.

Varalövs Tunnfabrik AB behandlar dina personuppgifter i samband med

  • Köp på Webbplatsen,
  • Köp i den fysiska butiken

 

Uppgifterna vi behandlar är ditt namn, e-mailadress, leveransadress, IP-adress, personnummer, hemadress och telefonnummer. Dina personuppgifter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Vid reklamationer och garantiärenden kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Ditt personnummer kan komma att behandlas för att genomföra kreditupplysning, vilket vår samarbetspartner inom kreditgivning gör om du har valt att betala ditt köp genom faktura

Tredje parter

Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners, såsom leverantörer av produkterna som säljs på Webbplatsen, transportföretag för transport av din beställning. Utöver detta kan Varalövs Tunnfabrik AB även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna Webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna administrera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna göra gällande ett garantiärende.

Upplysningar om din information

Ett lämnat samtycke har du rätt att återkalla när som helst. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges på Webbplatsen (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dina uppgifter skulle behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, ber vi dig vända dig till info@tunnor.se eller telefon 0431-22018.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd av dig kan placeras i din dators hårdvara. Vid godkännande av cookies på Webbplatsen, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Varalövs Tunnfabrik AB använder sedan cookies för att skapa en bättre köpupplevelse för våra kunder genom att analysera trafiken för att skapa en större kännedom om vem som har besökt Webbplatsen vid en viss tidpunkt.

Du kan i inställningarna på din dator själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort en sådan cookie-fil som redan har placerats. Du kan besöka alla delar av Webbplatsen utan att ta emot cookie-filer och utan att därmed röja din identitet.

Uppdateringar

Denna Policy kan komma att förändras över tiden, alla uppdateringar kommer att läggas upp på denna sida.

Policyn uppdaterades senast 2018-05-23

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller av något annat skäl vill komma i kontakt med oss gällande den här sekretesspolicyn eller personuppgiftspolicyn kan du använda följande kontaktuppgifter.

Varalövs Tunnfabrik AB

Helsingborgsvägen 350

26296 Ängelholm

0431-22018

info@tunnor.se

Varukorg
Rulla till toppen